Algemene Voorwaarden

Website Algemene Voorwaarden

 1. Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels gebonden te zijn, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen die in deze website worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

 1. Gebruik Licentie
 1. De toestemming wordt verleend om tijdelijk een exemplaar van de materialen (informatie of software) op Tamarindo Vista Villas website voor persoonlijk, niet-commerciële bekijken slechts van voorbijgaande aard. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen te decompileren of reverse engineering software die op Tamarindo Vista Villas website;
  4. Verwijder eventuele auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
  5. overdracht van de materialen aan een andere persoon of “spiegel” van de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u in strijd met een van deze beperkingen en kan door Tamarindo Vista Villas worden beëindigd op elk moment. Bij het beëindigen van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of vernietigen in elektronische of gedrukte vorm.
 1. Ontkenning
 1. De materialen op Tamarindo Vista Villas website worden geleverd “as is”. Tamarindo Vista Villas geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, waaronder, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder heeft Tamarindo Vista Villas geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, de te verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.
 1. Beperkingen

In geen geval zal Tamarindo Vista Villas of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op Tamarindo Vista Villas internetsite, zelfs als Tamarindo Vista Villas of Tamarindo Vista Villas gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade gemeld. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade mogelijk te maken, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

 1. Revisies en Errata

De materialen die op Tamarindo Vista Villas website kunnen technische, typografische of fotografische fouten. Tamarindo Vista Villas garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, volledig of actueel. Tamarindo Vista Villas kunnen wijzigingen aan de informatie op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen te maken. Tamarindo Vista Villas echter niet, een compromis over de materialen te werken.

 1. Links

Tamarindo Vista Villas heeft niet alle sites gekoppeld aan de internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Tamarindo Vista Villas van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

 1. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

Tamarindo Vista Villas kan deze voorwaarden voor het gebruik van haar website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.

 1. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot Tamarindo Vista Villas website wordt door de wetten van de staat van Costa Rica worden beheerst, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben wij dit beleid ontwikkeld om voor u te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid

 • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens, zullen we voor welke doeleinden informatie wordt verzameld.
 • We zullen verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie uitsluitend met het doel van de vervulling van deze doeleinden door ons en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen of zoals vereist door de wet.
 • We zullen alleen persoonlijke gegevens behouden zo lang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
 • We zullen persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met medeweten of toestemming van de betrokkene te verzamelen.
 • Persoonsgegevens moeten voor de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt relevant zijn, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moet nauwkeurig, compleet en up-to-date.
 • We zullen persoonlijke gegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, alsmede ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of de wijziging te beschermen.
 • Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

We zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.